Football

Kisah Misteri di Jalur Gaza

Posted by

Kisah Misteri di Jalur Gaza

Jalur Gaza

Kisah Misteri di Jalur Gaza. Misteri Kisah Pasukan Malaikat Di Jalur Gaza ini sudah Banyak beredar di dunia. Kisah Yang luar Biasa Peran Tuhan dalam Perlindungan Hambanya.
Ada Banyak sékali Kéunikan bukti kébésaran Tuhan Dalam sétiap Kéhidupan Manusia . Ini diambil Langsung dari banyak sumbér

Suara Tak Bérsumbér

Ada lagi kisah karamah mujahidin yang kali ini disébutkan oléh khatib masjid Izzuddin Al Qassam di wilayah Nashirat Gaza yang télah ditayangkan oléh TV channél Al Quds, yang juga ditulis oléh Dr Aburrahman Al Jamal di situs Al Qassam déngan judul Ayaat Ar Rahman fi Jihad Al Furqan (Ayat-ayat Allah dalam Jihad Al Furqan).

Sang khatib bércérita, séorang péjuang télah ménanam sébuah ranjau yang télah disiapkan untuk ményambut pasukan Zionis yang mélalui jalan térsébut.

“Saya télah ménanam sébuah ranjau. Saya kémudian mélihat sébuah hélikoptér ménurunkan séjumlah bésar pasukan disértai tank-tank yang bériringan ménuju jalan témpat saya ménanam ranjau,” kata péjuang tadi.

Akhirnya, sang péjuang mémutuskan untuk kémbali ké markas karéna méngira ranjau itu tidak akan békérja optimal. Maklum, jumlah musuh amat banyak.

Akan tétapi, sébélum béranjak méninggalkan lokasi, péjuang itu méndéngar suara “Utsbut, tsabatkallah” yang maknanya kurang lébih, “tétaplah di témpat maka Allah ménguatkanmu.” Ucapan itu ia déngar bérulang-ulang sébanyak tiga kali.

“Saya méncari sékéliling untuk méngétahui siapa yang méngatakan hal itu kapada saya. Akan tétapi saya malah térkéjut, karéna tidak ada séorang pun yang bérsama saya,” ucap mujahidin itu, sébagaimana ditirukan sang khatib.

Akhirnya sang mujahid mémutuskan untuk tétap bérada di lokasi. Kétika sébuah tank méléwati ranjau yang tértanam, sésualu yang “ajaib” térjadi. Ranjau itu justru mélédak amat dahsyat. Tank yang bérada di dékatnya langsung hancur. Banyak sérdadu Israél méninggal sékétika. Sébagian dari méréka harus diangkut oléh hélikoptér. “Sédangkan saya séndiri dalam kéadaan sélamat,” kata mujahid itu lagi, mélalui lidah khatib.

Cérita yang disampaikan oléh séorang pénulis Mésir, Hisyam Hilali, dalam situs alraésryoon.com, ikut méndukung kisah-kisah sébélumnya. Abu Mujahid, salah séorang péjuang yang mélakukan ribath (bérjaga) méngatakan, “Kétika saya méngamati gérakan tank-tank di pérbatasan kota, dan tidak ada séorang pun di sékitar, akan tétapi saya méndéngar suara orang yang bértasbih dan béritighfar. Saya bérkali-kali méncoba untuk mémastikan asal suara itu, akhirnya saya mémastikan bahwa suara itu tidak kéluar kécuali dari bébatuan dan pasir.”

Cérita méngénai “pasukan tidak dikénal” juga datang dari séorang pénduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang handak méngungsi bérsama kéluarganya untuk ményélamatkan diri dari sérangan Israél.

Di tangga rumah ia mélihat bébérapa péjuang ménangis. “Kénapa kalian ménangis?” tanyanya.

“Kami ménangis bukan karéna khawatir kéadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami ménangis karéna bukan kami yang bértémpur. Di sana ada kélompok lain yang bértémpur mémporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana méréka datang,” jawabnya

Pasukan “Bérséragam Putih” di Gaza

Ada “pasukan lain” mémbantu para mujahidin Paléstina. Pasukan Israél séndiri méngakui adanya pasukan bérséragam putih itu.

Suatu hari di pénghujung Januari 2009, sébuah rumah milik kéluarga Dardunah yang bérada di antara Jabal Al Kasyif dan Jabal Ar Rais, tépatnya di jalan Al Qaram, didatangi oléh sékélompok pasukan Israél.


Séluruh anggota kéluarga dipérintahkan duduk di sébuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diintérogasi méngénai ciri-ciri para péjuang al-Qassam.

Saat diintérogasi, sébagaimana ditulis situs Filisthin Al Aan (25/1/2009), méngutip cérita séorang mujahidin al-Qassam, laki-laki itu ménjawab déngan jujur bahwa para péjuang al-Qassam méngénakan baju hitam-hitam. Akan tétapi téntara itu malah marah dan mémukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan.

Sélama tiga hari bérturut-turut, sétiap ditanya, laki-laki itu ménjawab bahwa para péjuang al-Qassam mémakai séragam hitam. Akhirnya, téntara itu naik pitam dan méngatakan déngan kéras, “Wahai pémbohong! Méréka itu bérséragam putih!”

Cérita lain yang disampaikan pénduduk Paléstina di situs milik Brigadé Izzuddin al-Qassam, Multaqa al-Qasami, juga ményébutkan adanya “pasukan lain” yang tidak dikénal. Awalnya, sébuah ambulan dihéntikan oléh sékélompok pasukan Israél. Sopirnya ditanya apakah dia bérasal dari kélompok Hamas atau Fatah? Sopir malang itu ménjawab, “Saya bukan kélompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan.”

Akan tétapi téntara Israél itu masih bértanya, “Pasukan yang bérpakaian putih-putih dibélakangmu tadi, masuk kélompok mana?” Si sopir pun kébingungan, karéna ia tidak mélihat séorangpun yang bérada di bélakangnya. “Saya tidak tahu,” jawaban satu-satunya yang ia miliki.

Jadi Masih Ragu Kah Bahwa Tuhan Sélalu Mélindungi Hambanya ?
SubhanaAllah

Kisah Misteri di Jalur Gaza


Blog, Updated at: 4:32 AM

1 komentar:

  1. Subhanallah mudah2an gaza di lindungi oleh Allah

    ReplyDelete

Berita